Strona główna:

Pierwszymi kolekcjonerami lalek już w zamierzchłej starożytności znani dziś z kart historii faraonowie egipscy.
Ten fakt świadczy o tym , ze lalka jest równie stara jak ludzkość. W dzisiejszym stechnicyzowanym świecie nie mamy czasu na zastanawianie się czym była i jest lalka. Towarzyszyła ona człowiekowi od zarania jego dziejów na wszystkich kontynentach świata.
Znajdowane przedmioty o ludzkich kształtach wykonywane były z różnych podręcznych surowców; trawa , drewno , glina ,kości zwierzęce i kamień. W miarę upływu czasu z bardziej szlachetnego tworzywa jakim jest porcelana.

Na ogół lalka byłą przedmiotem wyobrażającym człowieka , zwierzę lub bóstwa. To ostatnie stwierdzenie wyjaśnia do czego lalka w tamtych czasach służyła. Były to magiczne talizmany, fetysze, które miały zapewnić zdrowie, urodzaj ,miłość a także strzec przed złymi mocami.
Stawiane w widocznych miejscach spełniały swoje magiczne funkcje a w miarę upływu czasu stawały się przedmiotami dekoracyjnymi. W czasach nam bliższych lalkę traktujemy jako zabawkę , która oprócz walorów estetycznych ma edukować.
Muzeum Lalek w Pilźnie powstało z pasji zbierackiej i fascynacji lalkami . Świat lalek prezentowany poprzez wystawy w naszym muzeum jest niezwykły, barwny i tajemniczy.