Strona główna:Krótka historia Pracowni Artystycznej „KASIA” i Muzeum Lalek w Pilźnie

Pracownia Artystyczna „Kasia” rozpoczęła działalność w 1981r. Początkowo zajmowała się opracowaniem i wykonywaniem strojów na gotowe korpusy lalek. Takie też było w tym czasie zapotrzebowanie.
Lalki w strojach ludowych stanowiły typową pamiątkę z Polski. Kupowali je przeważnie turyści z zachodu. Pracownia otrzymała jedną z pierwszych koncesji na samodzielny eksport swych wyrobów. Od 1988r. do chwili obecnej ze zmiennym szczęściem wiele wyrobów pracowni muzealnych jest sprzedawanych za granicę.
Dewizą Pracowni była wierność wzorom etnograficznym jak i historycznym w dziedzinie strojów, co spowodowało, że w dość szybko zrezygnowano z gotowych korpusów plastikowych. Studiując literaturę etnograficzną, kostiumologiczną, nawiązując współpracę z muzeami, powstały lalki uwzględniające najlepsze tradycje lalkarstwa. Zaczęły powstawać lalki tekstylne, drewniane, ceramiczne i porcelanowe. Regularne uczestnictwo w wystąpieniach zagranicznych oraz prywatne podróże zaowocowało powstaniem prywatnej kolekcji lalek z całego świata oraz sprzętów codziennego użytku z krajów pochodzenia lalek, wzbogacając kolekcje lalek i dając podwaliny pod przyszłe Muzeum Lalek. Pobyty w krajach zachodnich umożliwiały konfrontację własnych dokonań z innymi pracowniami autorskimi jak również śledzenie trendów w lalkarstwie. W związku z brakiem literatury lalkarskiej na rynku krajowym zgromadzona została bogata literatura obcojęzyczna, która jest wykorzystywana każdorazowo przy opracowywaniu nowych wzorów.
W związku z istniejącym brakiem ciekawych i trwałych pomocy naukowych do przedszkoli i klas młodszych Pracownia podjęła się wykonania zestawów kukiełek, pacynek i lalek, a także literackiego opracowania tekstów do znanych bajek i legend wykorzystywanych w procesie dydaktycznym w przedszkolach.
Od początku swego istnienia placówka prezentuje swoje wyroby na targach krajowych i zagranicznych otrzymując wyróżnienia i medale. Wykorzystując zdobyte doświadczenie, umiejętności oraz ogromną ilość wzorów własnych wraz z bardzo liczebną kolekcją lalek ze świata, otwarte zostało Muzeum Lalek w Pilźnie.
W Muzeum Lalek można obejrzeć wystawy „Lalki z całego świata”, „Lalki polskie”, „Na babcinym strychu”,
„ Królewna Śnieżka” największą w Polsce kolekcję lalek japońskich. Integralną częścią pobytu w muzeum jest zwiedzanie poszczególnych pomieszczeń pracowni, w których zwiedzający zapoznają się z rękodzielniczym procesem wytwarzania lalek z różnych tworzyw i różnym przeznaczeniu. Muzeum i jej Pracowniami kieruje jego twórczyni, Zofia Gągała –Bohaczyk, była nauczycielka /fizyki/, Mistrz Rzemiosł Artystycznych, Mistrz Krawiectwa Lekkiego.
Zakład rozpoczynał działalność, jako jednoosobowa pracownia, wszystkie elementy wykonywane były jednoosobowo. W miarę upływu czasu wraz z zapotrzebowaniem na nasze wyroby zostały zatrudnione inne osoby stopniowo o coraz wyższych kwalifikacjach, a czasem nawet nietypowych.
Równocześnie podtrzymywane jest wytwarzanie wyrobów w technikach zapomnianych, jak i starej manufakturowej technologii.
W skład pracowni muzealnych wchodzą takie manufaktury: kwiaciarska, modniarska, kaletnicza, szewska, hafciarska, ceramiczna, stolarstwa artystycznego i inne. Muzeum postawiło sobie za cel swej działalności kultywowanie tradycji lalkarskiej w Polsce, przywrócenie należnego lalce miejsca w świadomości rodaków, oraz jej roli jaką odgrywała i odgrywa w kulturze, utrwalanie w miniaturze strojów ludowych i historycznych oraz postaci literackich poprzez wystawy tematyczne, jak i kształcenie uczniów w zawodach rzemieślniczych.
W 2000r. zrodził się pomysł utworzenia filii Muzeum Lalek w Pilźnie. Borykają się z problemami lokalowymi, a zarazem chcąc prezentować swe wystawy otworzyła filię w Lipinach 228 (przy trasie E4).
Rozgłos i zainteresowanie wzbudzają kolejne wystawy prezentowane w Muzeum.
Między innymi wystawa, „Co tam Panie w Polityce” to śmiałe a zarazem nowatorskie spojrzenie na ludzi z pierwszych stron gazet przedstawionych jako bohaterowie utworów literackich, „ Habemus Papam” (rzecz o Janie Pawle II), „Bajki braci Grimm”, „Kochajmy się”(na motywach „ Pana Tadeusza”) i wiele innych.
W filii znajduje się ogród gdzie mieści się Zamek Śpiącej Królewny, Domek babci i Czerwonego Kapturka oraz urocza Wioska Krasnali. To prawdziwy raj dla dzieci i dorosłych wspominający z nostalgią bajki swego dzieciństwa. Obok stworzono miniaturową wieś inspirowaną „Chłopami” Reymonta, z miniaturowym kościołem, synagogą i taborem romskim.
Wybrane artyuły w sieci:
ZABYTKI - Heritage (plik .pdf, ok. 4,2MB)
(Wersja elektroniczna archiwum jest niedostepna.
Do kupienia w wydawnictwie Rzeczpospolita archiwalne egzemplarze w cenie 5zł.)


"Gdzie rzeczy ożywają?" - Artykuł Onet.pl dział Kultura
"„Ożywić wyobraźnię” to motto przyświecające także właścicielom pilzneńskiego Muzeum Lalek..."

“Kochajmy się…”
"Wystawa w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego"Audio:
w przygotowaniu


Video:
Reportaż TVN
"Program obrazujący Muzeum Lalek"

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr Ostrowskiego


Habemus Papam
"Wystawa obrazująca życie Papieża"