Strona główna:

Muzeum Lalek

Ul. Grodzka 24
39-220 Pilzno
Tel/fax : 14/ 672-13-21
Tel.       14/672- 24- 36
e- mail: info@muzeumlalek.pl
www.muzeumlalek.pl